Poptávka

Poptávka

Technický dotazPoptávkaReklamaceDoprava


Speciální plasty

speciální plastyCharakteristika: Speciální plasty nabízejí nadstandardní vlastnosti nebo alternativní strukturu kopolymerů pro získání větší přidané hodnoty v kontextu jejich životnosti, kvality, požadavkům unikátního pracovního prostředí nebo jejich cílené modifikace. Mezi hlavní představitele patří zejména vysokovýkonné plasty prostřednictvím jejich mimořádných vlastností (snížení tření, úspor hmotnosti, chemické nebo teplotní odolnosti), nebo modifikované plasty účelově upravené různými plnivy nebo aditivy (skleněná vlákna, uhlík nebo bronz).

Hlavní přednosti: Speciální polymery umožňují aplikacím bezstarostný provoz, snižují nároky na údržbu, a konečně i zvyšují výkonnost a efektivitu. Představují nejlepší alternativy v podobě náhrady kovů.

Tip: Vždy jsme nápomocni poraditnavrhnoutvyrobit, zkrátka komplexně řešit a realizovat veškeré Vaše požadavky. V případě, že si nejste materiálem, produktem nebo službou zcela jisti, neváhejte nás prostřednictvím formuláře nebo telefonicky kontaktovat, máme dlouholeté zkušenosti a rádi Vám se vším poradíme.

Nabídka speciálních plastů:HUSTOTA PEVNOST V TAHU TAŽNOST TVRDOST Shore  KOEF TŘENÍ PRACOVNÍ TEPLOTA
POLOTOVAR
   desky        tyče            trubky  
TECHN LIST
 
gm / cm3 N/mm² MPa ShD % °C
ASTM D792 DIN ISO 527  DIN ISO 527   ASTM D2240 ASTM D1894 krátk dlouhodobě
PEEK   1.31 41 14 85 0.3 300 -200…260 ????  ???? PDF
PVDF 1.78 21 30 88 0.2 150 -20…150 ????  ???? PDF
PTFE 2.16 ≥24 ≥250 ≥51 0.03 300 -200…260 ????  ???? ⭕ PDF
PTFE + G 2.25 ≥13 ≥180 ≥60 0.15 300 -200…260 ????  ???? ⭕ PDF
PTFE + C 2.10 ≥13 ≥60 ≥62 0.15 300 -200…260 ????  ???? ⭕ PDF

Odolnost speciálních plastů:

  ODOLNOST ABRAZI ODOLNOST UV ODOLNOST OHNI ODOLNOST KYSELINÁM ODOLNOST ZÁSADÁM ODOLNOST ROZPOUŠTĚDLŮM
PTFE ✔ PTFE + G ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
PEEK ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
PVDF ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Polyetereterketon (PEEK):

Polyetereterketon, unikátní technický termoplast s vynikající chemickou kompatibilitou. Vhodný pro aplikace s teplotami až do 260 °C (teplota tání 341 °C), například do prostředí s přítomností horké vody nebo páry, kde materiál neztrácí své výborné mechanické vlastnosti. Vzhledem k vyšší pořizovací ceně adekvátně  poskytuje vyšší přidanou hodnotu v podobě delšího životního cyklu vyrobených součástí v horších pracovních podmínkách. Má výborné elektrické vlastnosti a odolává rentgenovým paprskům a to i při vysokých teplotách, díky tomu může být použit v jaderných provozech.

odolné vysokému energetickému záření
přirozený zpomalovač hoření
odolnost vůči hydrolýze a přehřáté páře
odolnost výkyvům teplot
vysoká odolnost tečení
letecký průmysl
textilní průmysl

automobilový průmysl

strojírenství

chemická technologie

Polyvinylidenefluorid (PVDF):

Polyvinylidenefluorid je neprůhledný, semikrystalický termoplastický fluoropolymer. Vlastnostmi velmi podobný PTFE v kontextu vynikající chemické odolnosti a velkého rozsahu pracovních teplot (-50ºC/+150ºC). V porovnání s ostatními fluoropolymery disponuje horším součinitelem tření a izolačními vlastnostmi, ale naopak získává v podobě lepších mechanických vlastností a bezproblémového zpracování, čímž se PVDF řadí mezi top fluorované polymery.

vysoká čistota
dobrá chemická odolnost
vynikající odolnost povětrnostním vlivům
dobré elektrické izolační vlastnosti
velmi dobrá svařitelnost
chemický průmysl
výroba nádrží

potravinářský a farmaceutický průmysl

elektrotechnický průmysl

clean room, polovodiče, věda a výzkum

Polytetrafluoroetylen (PTFE):

Polytetrafluoroetylen, běžněji používanější teflon, respektive semikrystalický fluoropolymer s mnoha jedinečnými vlastnostmi. Nadstandardně vykazuje vysokou tepelnou stabilitu, chemickou odolnost a rozsah pracovní teploty (-200 až +260°C, krátkodobě až 300°C). Na druhou stranu, v porovnání s jinými plasty, trpí nízkou mechanickou pevností a vysokou specifickou hmotností. Nižší parametry těchto vlastností lze u PTFE zlepšit nebo vyztužit pomocí aditiv, jako například skleněných vláken (PTFE+G), uhlíku (PTFE+C) nebo bronzu (PTFE+B).

• výborná chemická odolnost
• výborné dielektrické schopnosti

• dobré kluzné vlastnosti
• odolnost vysokým teplotám a stárnutí
• 
nízká nasákavost a odolnost rozpouštědlům
• těsnění pro statická i dynamická zatížení
• speciální technické výrobky
• vodící kroužky, těsnění vodicích tyčí
• kluzná ložiska, pístová těsnění, membrány
• potravinářství, chemie, automotive, farmacie