Poptávka

  Poptávka

  Technický dotazPoptávkaReklamaceDoprava

  Speciální plasty

  speciální plastyCharakteristika: Speciální plasty nabízejí nadstandardní vlastnosti nebo alternativní strukturu kopolymerů pro získání větší přidané hodnoty v kontextu jejich životnosti, kvality, požadavkům unikátního pracovního prostředí nebo jejich cílené modifikace. Mezi hlavní představitele patří zejména vysokovýkonné plasty prostřednictvím jejich mimořádných vlastností (snížení tření, úspor hmotnosti, chemické nebo teplotní odolnosti), nebo modifikované plasty účelově upravené různými plnivy nebo aditivy (skleněná vlákna, uhlík nebo bronz).

  Hlavní přednosti: Speciální polymery umožňují aplikacím bezstarostný provoz, snižují nároky na údržbu, a konečně i zvyšují výkonnost a efektivitu. Představují nejlepší alternativy v podobě náhrady kovů.

  Tip: Vždy jsme nápomocni poraditnavrhnoutvyrobit, zkrátka komplexně řešit a realizovat veškeré Vaše požadavky. V případě, že si nejste materiálem, produktem nebo službou zcela jisti, neváhejte nás prostřednictvím formuláře nebo telefonicky kontaktovat, máme dlouholeté zkušenosti a rádi Vám se vším poradíme.

  Nabídka speciálních plastů:  HUSTOTA PEVNOST V TAHU TAŽNOST TVRDOST Shore  KOEF TŘENÍ PRACOVNÍ TEPLOTA
  POLOTOVAR
     desky        tyče            trubky  
  TECHN LIST
   
  gm / cm3 N/mm² MPa ShD % °C
  ASTM D792 DIN ISO 527  DIN ISO 527   ASTM D2240 ASTM D1894 krátk dlouhodobě
  PEEK   1.31 41 14 85 0.3 300 -200…260 🟥  🔴  ⭕ PDF
  PVDF 1.78 21 30 88 0.2 150 -20…150 🟥  🔴  ⭕ PDF
  PTFE 2.16 ≥24 ≥250 ≥51 0.03 300 -200…260 🟥  🔴  ⭕ PDF
  PTFE + G 2.25 ≥13 ≥180 ≥60 0.15 300 -200…260 🟥  🔴  ⭕ PDF
  PTFE + C 2.10 ≥13 ≥60 ≥62 0.15 300 -200…260 🟥  🔴  ⭕ PDF

  Odolnost speciálních plastů:

    ODOLNOST ABRAZI ODOLNOST UV ODOLNOST OHNI ODOLNOST KYSELINÁM ODOLNOST ZÁSADÁM ODOLNOST ROZPOUŠTĚDLŮM
  PTFE ✔ PTFE + G ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
  PEEK ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
  PVDF ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

  Polyetereterketon (PEEK):

  Polyetereterketon, unikátní technický termoplast s vynikající chemickou kompatibilitou. Vhodný pro aplikace s teplotami až do 260 °C (teplota tání 341 °C), například do prostředí s přítomností horké vody nebo páry, kde materiál neztrácí své výborné mechanické vlastnosti. Vzhledem k vyšší pořizovací ceně adekvátně  poskytuje vyšší přidanou hodnotu v podobě delšího životního cyklu vyrobených součástí v horších pracovních podmínkách. Má výborné elektrické vlastnosti a odolává rentgenovým paprskům a to i při vysokých teplotách, díky tomu může být použit v jaderných provozech.

  odolné vysokému energetickému záření
  přirozený zpomalovač hoření
  odolnost vůči hydrolýze a přehřáté páře
  odolnost výkyvům teplot
  vysoká odolnost tečení
  letecký průmysl
  textilní průmysl

  automobilový průmysl

  strojírenství

  chemická technologie

  Polyvinylidenefluorid (PVDF):

  Polyvinylidenefluorid je neprůhledný, semikrystalický termoplastický fluoropolymer. Vlastnostmi velmi podobný PTFE v kontextu vynikající chemické odolnosti a velkého rozsahu pracovních teplot (-50ºC/+150ºC). V porovnání s ostatními fluoropolymery disponuje horším součinitelem tření a izolačními vlastnostmi, ale naopak získává v podobě lepších mechanických vlastností a bezproblémového zpracování, čímž se PVDF řadí mezi top fluorované polymery.

  vysoká čistota
  dobrá chemická odolnost
  vynikající odolnost povětrnostním vlivům
  dobré elektrické izolační vlastnosti
  velmi dobrá svařitelnost
  chemický průmysl
  výroba nádrží

  potravinářský a farmaceutický průmysl

  elektrotechnický průmysl

  clean room, polovodiče, věda a výzkum

  Polytetrafluoroetylen (PTFE):

  Polytetrafluoroetylen, běžněji používanější teflon, respektive semikrystalický fluoropolymer s mnoha jedinečnými vlastnostmi. Nadstandardně vykazuje vysokou tepelnou stabilitu, chemickou odolnost a rozsah pracovní teploty (-200 až +260°C, krátkodobě až 300°C). Na druhou stranu, v porovnání s jinými plasty, trpí nízkou mechanickou pevností a vysokou specifickou hmotností. Nižší parametry těchto vlastností lze u PTFE zlepšit nebo vyztužit pomocí aditiv, jako například skleněných vláken (PTFE+G), uhlíku (PTFE+C) nebo bronzu (PTFE+B).

  • výborná chemická odolnost
  • výborné dielektrické schopnosti

  • dobré kluzné vlastnosti
  • odolnost vysokým teplotám a stárnutí
  • 
  nízká nasákavost a odolnost rozpouštědlům
  • těsnění pro statická i dynamická zatížení
  • speciální technické výrobky
  • vodící kroužky, těsnění vodicích tyčí
  • kluzná ložiska, pístová těsnění, membrány
  • potravinářství, chemie, automotive, farmacie