Poptávka

  Poptávka

  Technický dotazPoptávkaReklamaceDoprava

  Kvalita

  Společnost SITTECH CZ, s.r.o., je primárně zaměřená na maloobchod a velkoobchod s průmyslovým těsněním. V rámci komplementárních služeb se dále zabýváme navrhováním a výrobou průmyslového těsnění. Vedení společnosti se politikou jakosti zavazuje k:

  Vztah k zákazníkovi

  Jsme společností orientující se silně na zákazníka. Cílem všech naších činností je vždy 100% splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka v kontextu kvalitních návrhů, výroby a dodávek průmyslového těsnění.

  Vztah ke společnosti a přístupu zakládající se na faktech

  Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR. Vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy na základně sběru a analýzy údajů.

  Vztah k zaměstnancům

  Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu hodnoty pro prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu jakosti. Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu celé společnosti. Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.

  Vztah k dodavatelům

  Všichni naši dodavatelé jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele – budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

  Systémový a procesní přístup

  Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému. Veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů. Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

  Filosofie Kaizen

  Touto schválenou a celosvětově uznávanou politikou zlepšování všech procesů se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém. Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení jakosti produkce společnosti. Zlepšování jakosti chápeme jako proces systematický a permanentní.

  MARTIN SINKULE

   

  Politika ISM společnosti SITTECH CZ

  Společnost SITTECH CZ, s.r.o. působí na trhu již od roku 2000. Pro naše zákazníky zajišťujeme dodávky, výrobu a technický servis v oblasti průmyslového těsnění a izolací, pryžových materiálů a technických plastů.

  • Cílem všech našich činností je vždy splnění požadavků zákazníka při navrhování a výrobě průmyslových těsnění, velkoobchodu s průmyslovým těsněním, navrhování a výrobě pryžových nebo plastových dílů. Plnění vyjádřených a nevyjádřených požadavků zákazníka na naše produkty a služby.
  • Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR/ EU a ke kterým se naše společnost zavázala. Pravidelně provádí vyhodnocování souladu s těmito předpisy a přijímá nezbytná opatření k jeho zkvalitnění. Tímto se zavazujeme plánovat, realizovat, vyhodnocovat a plnit veškeré závazné požadavky kladených na společnost a všechny její procesy.
  • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu ISM pro prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a závažnost postavení v systému managementu ISM. Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti v oblasti kvality, ekologie a bezpečnosti práce.
  • Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní externí poskytovatele – budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání. Všichni naši externí poskytovatelé jsou seznámeni a dodržují naší politiku ISM. Vybíráme prověřené poskytovatele s kladným vztahem k životnímu prostředí.
  • Ve vztahu k ochraně životního prostředí pravidelně vyhodnocuje a přezkoumává environmentální profil v oblasti EMS a na základě těchto výsledků přijímá cíle a programy k jeho neustálému zlepšování, hlavním cílem minimalizace následků environmentální a ostatních havárií, snižování produkce škodlivých odpadů, snižování energetické a surovinové náročnosti. Zavazujeme se k předcházení (prevenci) znečišťování životního prostředí a minimalizaci incidentů.
  • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
  • Touto schválenou a vyhlášenou politikou ISM se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém managementu ISM, tj. systému kvality a environmentu.
  • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení ISM a celkové činnosti společnosti. Zlepšování ISM chápeme jako proces stálý a systematický.
  • Touto schválenou a vyhlášenou politikou se vedení společnosti zavazuje neustále zlepšovat a přezkoumávat zavedený integrovaný systém managementu. Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality našich procesů, produktů a služeb společnosti, vyšší ochraně životního prostředí.

  MARTIN SINKULE