Poptávka

  Poptávka

  Technický dotazPoptávkaReklamaceDoprava

  Kvalita

  Společnost SITTECH CZ, s.r.o., je primárně zaměřená na maloobchod a velkoobchod s průmyslovým těsněním, v rámci komplementárních služeb se dále zabýváme navrhování a výrobou průmyslového těsnění. Vedení společnosti se politikou jakosti zavazuje k:

  Vztah k zákazníkovi

  Jsme společností orientující se silně na zákazníka. Cílem všech naších činností je vždy 100% splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka v kontextu kvalitních návrhů, výroby a dodávek průmyslového těsnění.

  Vztah ke společnosti a přístupu zakládající se na faktech

  Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR. Vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy na základně sběru a analýzy údajů.

  Vztah k zaměstnancům

  Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu hodnoty pro prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu jakosti. Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu celé společnosti. Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.

  Vztah k dodavatelům

  Všichni naši dodavatelé jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele – budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

  Systémový a procesní přístup

  Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému. Veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů. Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

  Filosofie Kaizen

  Touto schválenou a celosvětově uznávanou politikou zlepšování všech procesů se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém. Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení jakosti produkce společnosti. Zlepšování jakosti chápeme jako proces systematický a permanentní.

  MARTIN SINKULE