tisk strany mapa webu

Související sortiment (Grafitové desky):

Home page > Těsnění > Grafitové desky > SIGRAFLEX STANDARD

SIGRAFLEX STANDARD

Těsnící deska z impregnovaného grafitu

Použití:

 • Jako ploché těsnění podle DIN 2690 do přírub s hladkými těsnicími lištami. Doporučeno až do DN350
 • Pro velká segmentová těsnění od DN 1000. Také pro kroužkové návleky hřídelů.
 • Pro střední provozní tlaky až do 40 barů a pro vyšší měrné tlaky až do 100 N/mm2
 • Pro smalty a sklo, speciálně pro průzory.
 • Pro vysoce korozivní media jako HCI, má výtečnou odolnost vůči chemikáliím.
 • Pro nouzové opravy a komplikované tvary.

Vlastnosti:

 • Není choulostivý vůči poškrábání
 • Nízká permeabilita vůči plynům a kapalinám
 • Použitelný od nejnižších teplot až do cca 500 oC dle požadované životnosti, montážních a provozních podmínek.
  • v inertním prostředí až do cca 3000 oC
  • v páře až do cca 500 oC
  • na vzduchu od cca 400 oC nutná konzultace
 • Výtečná odolnost vůči chemikáliím
 • Neobsahuje azbest, je zdravotně nezávadný
 • Odolný proti stárnutí a křehnutí, neobsahuje pojiva
 • Dlouhodobě stabilní kompresibilita a odpružení v širokém rozsahu teplot.
 • Při doporučených hodnotách měrného tlaku nedochází k měřitelným tepelným tokům
 • Velmi dobrá odolnost vůči změnám teploty
 • Dobrá odolnost vůči tlaku
 • Snadno zpracovatelný řezáním a lisováním
 • Může vyrovnat větší nerovnosti těsnících ploch

Pokyny pro montáž:
Používejte suchá a nepoškozená těsnění. Vlhká grafitová těsnění nesmí být použita, lze je použít po vysušení např. na topném tělese nebo v sušičce.

Těsněné plochy musí být čisté, suché a nesmí být mastné. Nepoužívat oddělovací pasty!

Těsnění uložte volně, bez použití mechanické síly, centricky. U přírub s drážkou a perem je třeba určit umístění pro montáž! V případě potřeby použijte montážní pomůcku – např. rozpěrku. U svislých těsnicích ploch je možné případně použít nepatrné množství nástřikového lepidla.

Vyrovnejte přírubu rovinně – planparalelně. Přírubové šrouby utahujte „křížem“ – nejdříve s cca 50 % max. utah. momentu, při druhém utahování s cca 80 % a až při třetím utahování naplno. Všechny šrouby musí mít předepsané upnutí, proto je třeba vícekrát přezkoušet utahovací moment napětí.

Vlastnosti materiálu:

Typ materiálu

 

L10010Cl

L15010CI

L20010CI

Tloušťka

mm

1,0

1,5

2,0

Měrná hmotnost v grafitu

g/cm3

1,0

Obsah popele v grafitu DIN 51903

%

≤ 2,0

Obsah chloridu

ppm

≤ 50

Plynopropustnost dle DIN 3535 Teil 4

DIN 28090 Teil 2

cm2/min

mg/(s ּ m)

< 0,30

< 0,05

< 0,60

< 0,08

< 0,80

< 0,1

Odolnost vůči tlaku podle DIN 52913

N/mm2

>47

>47

>47

Ukazatele těsnosti podle DIN E2505:

šíře vzorku bD=20 mm

σVU

m

σVO

σBO při 300 oC

N/mm2

N/mm2

N/mm2

20

1,3

160

140

20

1,3

140

120

20

1,3

120

100

„m“ faktor podle ASTM

„y“ tlak

psi

2

1500

Ukazatele deformace podle DIN 28090 díl 2:

Hodnota poměrného stlačení za studena εKSW

Hodnota odpružení za studena εKRW

Hodnota sedání za tepla εWSW

Hodnota odpružení za tepla εWRW

%

%

%

%

40–50

3,5–4,5

< 4,0

2,5 – 3,5

40–50

3,5–4,5

< 4,0

2,5 – 3,5

40–50

3,5–4,5

< 4,0

2,5 – 3,5

Kompresibilita

Zpětné odpružení ASTM F36A-66

%

%

40 – 50

10 – 15

σVU … minimální měrný tlak pro předstlačení. Tyto minimální měrné tlaky platí pro kriterium utěsnění,

jak bylo dosud obvyklé u It-těsnění. Požaduje-li se vyšší utěsnění, např. ke snížení průsakovosti plynu, doporučujeme vyšší měrný tlak. výrobky z flexibilní grafitové fólie.

σBU … minimální měrný tlak za provozu, při čemž σBU je součin provozního tlaku p a faktoru utěsnění

m pro zkušební a provozní stav: σBU = p · m

σVO … maximální přípustný měný tlak při RT

σBO … maximální přípustný měrný tlak za provozu

m … σBU / p

„m“ faktor … obdobný jako m, ale definován podle ASTM, tudíž jiná číselná hodnota

„y“ tlak … minimální měrný tlak v psi

εKSW … poměrné stlačení za měrného tlaku 35 N/mm2

εKRW … odpružení po odlehčení z 35 N/mm2 na 1 N/mm2

εWSW … sesedání (dotvarování) těsnění za měrného tlaku 50 N/mm2 a při teplotě 300 oC po 16 hod.

εWRW … odpružení po odlehčení z 50 N/mm2 na 1 N/mm2

Změna tloušťky v % u εKSW, εKRW, εWSW, εWRW se vztahuje na výchozí tloušťku těsnění

Osvědčení přípustnosti:

 • Zkoušky BAM
 • DVGW reg. čís.
 • Osvědčení o zkouškách KTW

Dodání:

Značení typu:

Znační typu délka mm šířka mm tloušťka mm
L10010CI 1000 1000 1,0
L15010CI 1000 1000 1,5
L20010CI 1000 1000 2,0

© SITTECH CZ s. r. o., V Luhu 3343, 435 02 Most tel.: 476 441 324, e-mail: info@sittech.cz