tisk strany mapa webu

Související sortiment (Grafitové desky):

Home page > Těsnění > Grafitové desky > SIGRAFLEX ECONOMY

SIGRAFLEX ECONOMY

Je grafitová těsnící deska slepená z pružných grafitových fólií a jedné resp. ze dvou fólií z ušlechtilé oceli 316L o tloušťce 0,05 mm

Použití:

 • Jako ploché těsnění pro čerpadla a armatury, zejména pro nepatrné utěsňovací tloušťky.
 • Pro plynová hospodářství a pro techniku off-shore.
 • Pro plochá těsnění podle DIN2690 u přírub s hladkou těsnící lištou, pro nízké provozní tlaky až do 25 barů a střední měrné tlaky σBO až do 60 N/mm2. Pokud na těsnění působí během provozu nízká teplota může σBO být vyšší.
 • Pro korozivní média, ovšem s omezením podle folie ušlechtilé oceli a vrstvy lepidla.

Vlastnosti:

 • S vložkou z hladkého plechu z ušlechtilé oceli, velice dobře manipulovatelný
 • Měkký, poddajný.
 • Nepatrná permeabilita vůči plynům a kapalinám, i při nízkých měrných tlacích.
 • Použitelný od nejnižších teplot až přes 500 °C dle provozních podmínek a podmínek zabudování:
  • v inertním prostředí do cca 500 °C
  • v páře vyzkoušeno až do cca 550 °C
  • ve vzduchu a oxidačních médiích od cca 400 °C – kontaktujte nás pro bližší informace
 • Dobrá odolnost vůči chemikáliím
 • Neobsahuje azbest, je zdravotně nezávadný
 • Odolný proti stárnutí a křehnutí, neobsahuje pojiva
 • Dlouhodobě stabilní stlačitelnost a odpružení v širokém rozsahu teplot.
 • Za doporučených měrných tlaků nedochází k měřitelným tokům za studena ani za tepla
 • Tenká vrstva lepidla ≤ 10 μm, chudá na chloridy.

Pokyny pro montáž:
Používejte suchá a nepoškozená těsnění. Vlhká grafitová těsnění nesmí být použita, lze je použít po vysušení např. na topném tělese nebo v sušičce.

Těsněné plochy musí být čisté, suché a nesmí být mastné. Nepoužívat oddělovací pasty!

Těsnění uložte volně, bez použití mechanické síly, centricky. U přírub s drážkou a perem je třeba určit umístění pro montáž! V případě potřeby použijte montážní pomůcku – např. rozpěrku. U svislých těsnicích ploch je možné případně použít nepatrné množství nástřikového lepidla.

Vyrovnejte přírubu rovinně – planparalelně. Přírubové šrouby utahujte „křížem“ – nejdříve s cca 50 % max. utah. momentu, při druhém utahování s cca 80 % a až při třetím utahování naplno. Všechny šrouby musí mít předepsané upnutí, proto je třeba vícekrát přezkoušet utahovací moment napětí.

Vlastnosti materiálu:

Typ materiálu  

V…10Z4

V…10C4

Měrná hmotnost v grafitu

g/cm3

1,0

Obsah popele v grafitu DIN 51903

%

≤ 0,15

≤ 2,0

Obsah chloridu

ppm

≤ 20

≤ 50

Číslo materiálu folie z ušlechtilého plechu

 

1,4401

Tloušťka folie z ušlechtilého plechu

mm

0,05

Plynopropustnost dle DIN 3535 vztažena na tloušťku 1,5 mm

cm3/min

≤ 0,4

≤ 0,6

Odolnost vůči tlaku podle DIN 52913,

16 h, 300 oC, 50 N/mm2

N/mm2

≤ 45

Ukazatele těsnosti podle DIN E2505:

šíře vzorku bD=20 mm

σVU

m

σVO

σBO při 300 oC

N/mm2

N/mm2

N/mm2

10

1,3

100

60

10

1,3

100

60

„m“ faktor podle ASTM

„y“ tlak

psi

2

900

E-modul podle DIN 28090

N/mm2

850

Kompresibilita

Zpětné odpružení ASTM F36A-66

%

%

40 – 50

10 – 15

σVU … minimální měrný tlak pro předstlačení. Tyto minimální měrné tlaky platí pro kriterium utěsnění,

jak bylo dosud obvyklé u It-těsnění. Požaduje-li se vyšší utěsnění, např. ke snížení průsakovosti plynu, doporučujeme vyšší měrný tlak. výrobky z flexibilní grafitové fólie.

σBU … minimální měrný tlak za provozu, při čemž σBU je součin provozního tlaku p a faktoru utěsnění

m pro zkušební a provozní stav: σBU = p · m

σVO … maximální přípustný měný tlak při RT

σBO … maximální přípustný měrný tlak za provozu

m … σBU / p

„m“ faktor … obdobný jako m, ale definován podle ASTM, tudíž jiná číselná hodnota

„y“ tlak … minimální měrný tlak v psi

εKSW … poměrné stlačení za měrného tlaku 35 N/mm2

εKRW … odpružení po odlehčení z 35 N/mm2 na 1 N/mm2

εWSW … sesedání (dotvarování) těsnění za měrného tlaku 50 N/mm2 a při teplotě 300 oC po 16 hod.

εWRW … odpružení po odlehčení z 50 N/mm2 na 1 N/mm2

Změna tloušťky v % u εKSW, εKRW, εWSW, εWRW se vztahuje na výchozí tloušťku těsnění

Osvědčení přípustnosti:

 • Zkoušky BAM
 • DVGW reg. čís.

Dodání:

Značení typu:

Značení typu

obsah popela v %

délka mm

šířka mm

tloušťka mm

V10010Z4

≤ 0,15

1000

1000

1,0

V15010Z4

1000

1000

1,5

V20010Z4

1000

1000

2,0

V30010Z4

1000

1000

3,0

V40010Z4

1000

1000

4,0

V07510C4

≤ 2,00

1000

1000

0,75

V10010C4

1000

1000

1,0

V15010C4

1000

1000

1,5

V20010C4

1000

1000

2,0

V30010C4

1000

1000

3,0

V40010C4

1000

1000

4,0

 1. tyto materiály lze také dodávat v rolích o standardní délce 50 m, min. odběr 100m
 2. tyto druhy materiálu obsahují 2 vložky plechu z ušlechtilé oceli

© SITTECH CZ s. r. o., V Luhu 3343, 435 02 Most tel.: 476 441 324, e-mail: info@sittech.cz