Poptávka

    Poptávka

    Technický dotazPoptávkaReklamaceDoprava

    Návrh technického řešení

    V rámci našich komplexních služeb nabízíme dlouholeté zkušenosti v oblasti těsnění a dalších těsnících prvků v mnoha průmyslových odvětvích. Využíváme teoretických i praktických zkušeností při navrhování optimálních podmínek pro danou aplikaci. Cílem je analyzovat současný stav a navrhnout konkrétní technické řešení z pohledu jejich zdokonalování. Pokusy o implementaci inovací často vedou ke zvyšování efektivity práce nebo procesů, ke snižování nákladů nebo zvyšování kvality. V průmyslovém odvětví bývají hybnou silou, dále nedílnou součástí dobrého řízení a nakonec i prvkem moderního přístupu k řízení kvality.

    POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU VÝROBA PROTOTYPU TESTOVÁNÍ V PROVOZU         FINÁLNÍ         VÝROBA