BA F

Složení: NBR, grafit, syntetická vlákna

Hlavní vlastnosti: velmi dobré tepelné vlastnosti,chemická odolnost pro páru, olej, plyny, paliva, zásadité prostředí a slabé kyseliny je dobrá.

Hlavní využití: chemický a petrochemický průmysl

Dodávané rozměry: 1000×1500 mm 1500×1500 mm

Tloušťky: 0,5 mm, 0,8mm, 1,0mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm

(ostatní rozměry se dodávají na požádání)

Stlačitelnost [%] ASTM F36/J 7
Obnovení [%] ASTM F36/J 50
Minimální mez pevnosti v tahu napříč vláknem [N/mm2] DIN 52910 10
Stálost v tlaku DIN 52913  
16h, 300°C, 50 N/mm2 [N/mm2]    
16h, 175°C, 50 N/mm2 [N/mm2] 25  
Specifické množství netěsnosti DIN 3535/6 0,06
[mg/s · m]
Hustota přibývání ASTM F 146  
olej IRM 903, 5h, 150 °C [%] 5  
ASTM palivo B, 5h,23 °C [%] 8  
HNO3 40%, 18h, 23 °C [%]    
H2SO4 65%, 48h, 23 °C [%]    
Max. provozní vlastnosti
max. teplota [°C/°F] 350/662  
trvající teplota [°C/°F] 250/482  
– v páře [°C/°F] 200/392  
tlak [bar/psi] 100/1450  

Tisk z webu sittech.cz

<<< Návrat na stránky