tisk strany mapa webu

Související sortiment (Údržbářská chemie):

Maziva

SYN

 • syntetické mazivo pro vyšší teploty

Využije se všude tam, kde výrobky na bázi petroleje nestačí, např. u sušení ve vypalovací peci u stěžejí, motorů, ložisek, pohonů a pod. I v oblasti nižších teplot si SYN zachovává vlastnosti

 • proto se doporučuje u chladících zařízení.

výsledek využití: SYN nezkoksovatí a je bezpopelný. Syntetická báze maziva zabraňuje tvoření pryskyřice, koksu a fermeže na mazacím povrchu. SYN má i čistící účinek a usazenin tohoto druhu.

Tepelná oblast: –25 °C ÷ +250 °C

K•I•S

 • mazivo pro řetěze s úzkými tolerancemi u vnitřních ložisek
 • výrobek na bázi petroleje

Využití u strojů, ozubených kol, výrobních linek, běžících pásů, jako i u všech zařízení, kde je potřebný lehký tekoucí olej. Speciální použití u ocelových lan k zamezení koroze třením. Tlaková zatížitelnost mazacího filmu zvyšuje životnost agregátů – snížením otěru.

výsledek využití: Současně klidnější chod a ochrana před korozí díky nevysýchajícímu mazacímu filmu. Ke konečnému zapečetění doporučujeme CHETRA® LUB

Tepelná oblast: –23 °C ÷ +150 °C

LUB

 • povrchové mazivo pro řetězové pohony
 • syntetický produkt

Využití pro tyče, otevřené ozubené převody, ocelová lana apod. Transparentní, povrchové mazivo odolné díky své tuhé elastické konzistenci tlakům, vodě a vlhkosti.

výsledek využití: Opotřebení se značně sníží přes „podušku“ mezi pohyblivými díly. Klidnější chod, útlum hluku a ochrana proti korozi jsou další efekty, které se můžou dosáhnout nasazením LUB. Před zapečetěním s LUB doporučujeme vnitřní mazání s CHETRA® K•I•S

Tepelná oblast: 0 °C ÷ +125 °C

T•C teflon®

 • povlak k suchému mazání
 • syntetický produkt

K mazání hladkých povrchů z kovu, plastu, kůže, dřeva, pryže, skla apod.

T•C zvyšuje skluz a současně chrání povrch. Oblast použití speciálně tam, kde nelze použít maziva s olejem nebo tukem, např. u zásuvek, kladek, skluzů, trychtýřů, nádrží, cisteren u licích a lisovacích forem.

Výsledek využití: teflon částice v acrylové vrstvě slouží současně ke skluzu i k ochraně proti vlhkosti – i u slabých kyselin a louhů

Tepelná oblast °C ÷ +120 °C

SIL

 • silikonové mazivo
 • syntetický produkt

Tekuté silikonové mazivo pro dřevo, plast,pryž,lehké kovy; maže okna, zásuvky,posuvné dveře, skluzy, pohony apod. Impregnuje oděv a stany, chrání před stárnutím i pryžové součásti.Používá se jako oddělovací prostředek v chladírnách.

Výsledek využití: zůstává i ve vlhkém prostředí např. na člunech, lodích u plavidlových komor přilnavým mazacím filmem.

Tepelná oblast: –40 °C ÷ + 200 °C

W•S

 • bílý mazací tuk pro potravinářský průmysl
 • na bázi petroleje

Vhodný i pro farmaceutický a textilní průmysl.

WS je vysoce hodnotný mnohostranný tuk k mazání vřeten, vedení strojů, jemné mechaniky. Odolává proplachu vodou, párou a ovocnými šťávami.

Doporučení: Institutem pro potravinářskou chemii a biochemii/LGA Bayern připuštěno jako mazivo v potravinářském průmyslu.

W•S je prakticky bez chuti, zápachu a barvy. Chemická stálost W•S chrání mazané části i před korozí.

Tepelná oblast: –23 °C ÷ 150 °C


© SITTECH CZ s. r. o., V Luhu 3343, 435 02 Most tel.: 476 441 324, e-mail: info@sittech.cz