tisk strany mapa webu

Související sortiment (Aditivní výroba - 3D tisk):

 • Materiály 3D

Materiály 3D

DURABLE

Navržen k simulování vlastností polypropylenu (PP) se srovnatelným nízkým modulem a vysokou rázovou houževnatostí. Je vhoný pro aplikace vyžadující odolnost opotřebení a deformaci a zároveň hladký povrch dílu. Vhodný také pro konstukční díly.

Díly z durable materiálu lze použít pro konstrukci nárazníků, obalů, pevných částí madel a vešekerých dílů namáhaných na rázy a ohyb. Lze použít pro výrobu předsérie pro testování mechanických vlastností i rozměrové správnosti. Durable stejně jako flexible nabízím i částečnou pružnost materiálu

Je vhodný také jako náhrada HDPE dílů díky svým dobrým třecím vlastnostem. Hlavní rozdíl oproti Tough materiálu je v možnostech prodloužení

Pevnost v tahu na mezi kluzu 31,8 MPa ASTM D 638–10
Modul v tahu 1,26 GPa ASTM D 638–10
Prodloužení 49% ASTM D 638–10
Napětí v ohybu 27,2 MPa ASTM D 790–10 procedura A
Modu v ohybu 0,82 GPa ASTM D 790–10 procedura A
Rázová houževnatost 109 J/m ASTM D 256–10 metoda A
Teplotní vychýlení při 0,45 MPa 43,3°C ASTM D 648–07 metoda B
Teplotní roztažnosti od 23 do 50 °C 145,1 μm/m/°C ASTM E831–14

TOUGH

S tough resinem můžeme simulovat vlastnosti vstřikovaného plastu ABS při práci při pokojové teplotě. Vhodný pro výrobu konstrukčních dílů.

ABS je velmi běžný plast který nabízím dobrou rovnováhu pevnosti a pružnosti.

Tough nabízím možnost výroby kvalitních strojírenských prototypů a konstrukcí včetně možnosti výroby pružných spojů a cvoků. Díly mohou být po tisku dále strojně opracovány.

Název tough odkazuje na schopnost materiálu pojmout množství energie, předtím než praskne. Spíše než k prasknutí dojde u tohoto materiálu k deformaci

 • vhodný pro vysoce namáhané díly
 • vhoný pro výrobu spojů
 • obrobitelný
 • odolává opakovanému namáhání
 • velmi podobný ABS
 • výroba geometricky přesných modelů
Pevnost v tahu na mezi kluzu 55,7 MPa ASTM D 638–10
Modul v tahu 2,7 GPa ASTM D 638–10
Prodloužení 24% ASTM D 638–10
Napětí v ohybu 20,8 MPa ASTM D 790–10 procedura A
Modu v ohybu 0,6 GPa ASTM D 790–10 procedura A
Rázová houževnatost 109 J/m ASTM D 256–10 metoda A
Rázová zkouška IZOD 32,6 J/m ASTM D 256–10
Teplotní vychýlení při 1,8 MPa 45,9°C ASTM D 648–07 metoda B
Teplotní vychýlení při 0,45 MPa 48,5°C ASTM D 648–07 metoda B
Teplotní roztažnosti od 23 do 50 °C 159,7 μm/m/°C ASTM E831–14

HIGH TEMP

Výtisky jsou vhodné pro použití v oblastech s nárokem na vysokou tepelnou odolnost. Vysoká tepelná odolnost umožňuje tomuto materiálu využití ve výrobě forem, tepelného potrubí a funkčních dílů v automotive průmyslu. Rozměrová odchylka působením tepla při daném tlaku začíná až u teploty 289°C. Proto je tento materiál vhodný tam kde působí teplo a zároveň minimální tlakové zatížení na součástku. Není vhodný tak kde jsou zapotřebí vlastnosti jako pružnost a odolnost rázům.

 • vstřikovací formy
 • thermoformovací díly
 • vulkanizace
 • zapouzdření elektronických součástek
Pevnost v tahu na mezi kluzu 51,1 MPa ASTM D 638–10
Modul v tahu 3,6 GPa ASTM D 638–10
Prodloužení 2% ASTM D 638–10
Napětí v ohybu při lomu 41,2 MPa ASTM D 790–10 procedura A
Modu v ohybu 1,1 GPa ASTM D 790–10 procedura A
Rázová zkouška IZOD 12,3 J/m ASTM D 256–10
Teplotní vychýlení při 1,8 MPa 130°C ASTM D 648–07 metoda B
Teplotní vychýlení při 0,45 MPa 289°C ASTM D 648–07 metoda B
Teplotní roztažnosti od 0 do 150°C 87,5 μm/m/°C ASTM E831–14

STANDARD

Pevné plastové díly vhodné pro účely testování a návrhu nových dílů. Dodává se v různém barevném provedení. Jsou vhodné pro následné povrchové úpravy jako broušení a lakování. Finančně nejdostupnější varianta. Vhodné také pro výrobu pohledových dílů

Barevné varianty: bílá, šedá, černá a transparentní

Pevnost v tahu na mezi kluzu 65 MPa ASTM D 638–10
Modul v tahu 2,8 GPa ASTM D 638–10
Prodloužení 6,2% ASTM D 638–10
Modu v ohybu 2,2 GPa ASTM D 790–10 procedura A
Rázová zkouška IZOD 25 J/m ASTM D 256–10
Teplotní vychýlení při 1,8 MPa 58,4°C ASTM D 648–07 metoda B
Teplotní vychýlení při 0,45 MPa 73,1°C ASTM D 648–07 metoda B

FLEXIBLE

Pružný materiál simulující vlastnosti pryže. Výrobky jsou pružné a ohebné a stlačitelné. Výrobky jsou poddajné s tenkou stěnou a odolné pružné se silnou. Flexible nabízí vlastnosti stlačitelnosti které ho činí skvělým pro výrobu dílů jako jsou madla, razítka, těsnění, tlačítka a nositelné prvky. Při poškození se neroztříští, což flexible činí vhodným pro použití pod velkou zátěží.

 • pruží a tlumí
 • výroba funkčních prototypů
 • ergonomické díly
 • simulace měkkých materiálů
 • výroba měkkých přídavných vrstev k dílům
 • obaly a razítka
Pevnost v tahu na mezi kluzu 7,7–8,5 MPa ASTM D 638–10
Prodloužení při přetržení 75–85% ASTM D 638–10
Stlačení 0,4 % ASTM D395–03 B
Síla přetržení 13,3–14,1 kN/m ASTM D624–00
Tvrdost Shore A 80 – 85 ASTM 2240
Vicat bod měknutí 230°C ASTM D1525–09

© SITTECH CZ s. r. o., V Luhu 3343, 435 02 Most tel.: 476 441 324, e-mail: info@sittech.cz