O-KROUŽKY

O-kroužky jsou kruhové těsnící prvky s vysokou přesností. Konstruktérům nabízejí velmi účinný a ekonomicky výhodný těsnicí prvek pro široký rozsah statických nebo dynamických aplikací. O-kroužky jsou vulkanizovány ve formách a pro svůj symetrický tvar mohou být použity jako jednoduché i zdvojené těsnění. Velikost OK je definována vnitřním průměrem d1 x tloušťkou kroužku d2 Velikosti, materiály, tvrdost a zástavbové prostory jsou dány normou DIN 3770 resp. ISO 3601. Všechny míry jsou uvedeny v mm.

OZNAČENÍ OBJEDNÁVKY:

OK NBR 70 35 x 3

OK … typ
NBR … materiál
70 … tvrdost
35 … d1 (vnitřní průměr)
3 … d2 (tloušťka OK)

Materiál OK

Volba materiálu a tvrdosti závisí na:

velikosti těsnící spáry
teplotě
tlaku
chemickém zatížení

Zkratka Obchodní název Tvrdost Shore A
NB, NBR Nitril-butadien-kaučuk 55,60,70,75,80,90
FP, FPM Fluor-kaučuk (Viton) 60,70,75,80,90
SI Silikonový kaučuk 50,60,70,80
EP, EPDM Etylen-propylenový kaučuk 75,80,85
CR Chloropren-kaučuk 50,60,70,90
NR Poírodní kaučuk 45,65,80
BU Butyl-kaučuk 65
CSM Chlorsulfonový polyetylen-kaučuk (Hypalon) 65,75
PTFE Polytetrafluor-etylen (Teflon) -

Ve většině případů použití těsnění se prosadila standardní kvalita NBR 70 Sh. Při vyšším teplotním a chemickém zatížení je k dispozici výběr standarní kvality Viton FPM 80 Sh

Tvrdost materiálu je udávána ve stupnici „shore“ nebo „IRHD“:

Tvrdost shore A 60 70 80 90
Tvrdost IRHD 63 73 83 92
Tolerance ± 5 Testováno dle DIN 53505 resp. 53519

Vlastnosti vybraných materiálů:

Materiál NBR FP SI EPDM CR NR BU CSM PTFE
Pevnost v tahu bez podpory
5
5
6
5
3
1
4
5
1
Pevnost v tahu s podporou
2
3
4
3
2
1
3
3
1
Prodloužení v okamžiku přerušení
2
3
4
3
2
1
2
3
3
Zpitná elasticita
3
5
3
3
3
2
6
4
x
Stálý odpor
2
4
5
3
2
2
3
3
3
Tahový odpor
3
3
6
3
2
2
3
4
2
Odpor vuei elektrickému toku
4
4
1
2
3
1
2
4
1
Odolnost proti stárnutí
3
1
1
1
2
3
2
2
1
Ozonová odolnost
3
1
1
1
2
4
2
2
1
Odolnost vůči pohonným hmotám
1
1
5
5
2
6
6
2
1
Odolnost vůči olejum
1
1
4
4
2
6
6
2
1
Odolnost vůči kyselinám
4
1
1
1
2
3
2
2
1
Odolnost vůči zásadám
3
1
2
2
2
3
2
2
1
Odolnost vůči horké vodi
3
2
2
2
3
3
1
3
1
Maximální teplota
130
220
150
150
120
90
140
130
260
Minimální teplota
-40
-25
-40
-40
-30
-50
-40
-40
-190

1 … výborný
2 … velmi dobrý
3 … dobrý
4 … použitelný
5 … méně použitelný
6 … nepoužitelný
x … neměřeno pro tento mat.

Výrobní tolerance O-kroužků:

Pruměr d1
Tolerance
pruměr d2
Tolerance
do 3 0,14 do 1,8 0,08
3-6 0,15 1,8-26 0,09
6-10 0,17 2,6-3,5 0,1
10-18 0,2 3,5-5,3 0,13
18-30 0,3 5,3-7 0,15
30-50 0,4 7-8 0,17
50-80 0,65 8-10 0,2
80-100 0,85 10-5 0,25
100-120 1
120-150
1,2
150-180
1,4
180-250 1,8
250-300 2,1
300-350 2,5
350-400 2,8
400-500 3,4
500-650 4,3
650-800 6,5

Tyto hodnoty ukazují tolerance při použití NBR, při tvrdosti 70 Shore. Jiné směsi mají při použití stejných forem rozdílné průřezy a větší tolerance. Speciální formy mohou být vyrobeny vždy v přesných velikostech dle vašich požadavků

Normy O-kroužků:

O-kroužky lze zajistit dle různých tuzemských i zahraničních norem, které doporučují tloušťky d2 v závislostech na vnitřním průměru d1.

Norma Doporučené rozměry OK tloušťka d2
vnitřní prům. d1
DIN 3770 2-3,75 1,6
4-10 2
10,6-30 2,5
18-50 3,15
30-80 4
50-118 5
80-315 6,3
118-500 8
190-800 10
ISO 3601 1,8-17 1,8
14-38,7 2,65
18-200 3,55
40-400 5,3
109-670 7
US Standard(AS 568A)(MS 295 13) 1,78-133,07 1,78
1,24-247,32 2,62
4,34-456,06 3,53
10,46-658,88 5,33
113,67-658,88 6,99
Švédská norma(SMS 1588) 3,1-37,1 1,6
3,3-17,3 2,4
19,2-144,3 3
44,2-499,3 5,7
144,1-249,1 8,4
Francouzská norma 2,4-8,9 1,9
8,9-18,4 2,7
18,4-37,3 3,6
37,43-113,67 5,33
113,67-393,07 6,99

FUNKCE A POUŽITÍ:

O-kroužek je těsnicí prvek, který při stlačení působí jak v radiálním tak axiálním směru. Při zatížení tlakem v systému tvoří výslednou těsnicí sílu. Celkový těsnicí tlak roste se stoupajícím provozním tlakem. Jelikož má O-kroužek v porovnání s ostatními prvky řadu předností:

- je možno těsnit téměř všechny kapaliny a plyny
- jednoduchá montáž
- cenová výhodnost
- použitelné pro statické i dynamické zatížení

TESNÍCÍ SPÁRA

Při tlakovém zatížení je O-kroužek vtlačován do protilehlé strany drážky. Abychom zabránili vtlačení O-kroužku do spáry a tím zničení kroužku, je vhodné volit OK s maximálním průřezem pro danou aplikaci. Při stejných provozních podmínkách a šířkách spáry je OK s menším průřezem vtlačován do spáry stejné šířky relativně více než OK s velkým průřezem. Vtlačování kroužků do spáry lze také zabránit volbou OK vyšší tvrdosti nebo využitím kombinace OK s opěrným kroužkem.

TVRDOST MATERIÁLŮ

Volba tvrdosti materiálu OK závisí na šířce spáry a těsněném tlaku. Závislost zobrazují následující diagramy.

Tvrdost OK se především určuje podle velikosti provozního tlaku a těsněné spáry. Při vysokém tlaku a velké spáře se volí tvrdší materiály, aby bylo zabráněno vtlačení do spáry. Je-li to konstrukčně možné, je technicky lepším řešením materiál střední tvrdosti společně s opěrným kroužkem, neboť tlaková deformace při 70 Sh je menší než např. při 90 Sh.

ZNAČENÍ OPĚRNÉHO KROUŽKU PRO OBJEDNÁVKU

ST PTFE 35 X 31 X 2

ST … typ
PTFE … materiál
35x31x2 … rozměr

 

 

ROZMĚROVÉ ŘADY NBR 70sh
ROZMĚROVÉ ŘADY NBR 80sh
ROZMĚROVÉ ŘADY NBR 90sh
ROZMĚROVÉ ŘADY FPM
O-KROUŽKY PRO DYNAMICKÉ ZATÍŽENÍ
O-KROUŽKY PRO STATICKÉ ZATÍŽENÍ
O-KROUŽKY Z PTFE
O-KROUŽKY PROFILU "X"
ÚVOD-INFOUvedené zboží můžete objednávat zde:

SITTECH CZ s.r.o.
Františka Kmocha 1824
434 01 Most

tel.: 476 441 324
fax: 476 108 937
e-mail: info@sittech.cz